AKTIVITETER I SAJ

Pramjagt

Foreningen råder over i alt fire jagtpramme, som er til rådighed for medlemmerne. To af prammene er af typen Jafi og er fastspændt på en trailer. På den måde bliver det muligt at afprøve denne krævende jagtform hvor i landet man ønsker det. To andre pramme af typen Føns Skalle ligger fast på Seden Strand, hvor det derfra er muligt at begive sig ud i Odensefjord på trækjagt. For yderligere information, tips og tricks; se under menuen ’pramjagt’.

Fællesjagt

Sidens foreningens begyndelse har vi bestræbt os på at samle foreningen om mindst én årlig fællesjagt. Dette har typisk foregået hos et medlem, som har stillet sin jagt til rådighed. Disse fællesjagter er meget venlige for studerende og nyjægere, hvor etikken, det sociale sammenhold, og prisen er i højsædet. Derudover har vi også bestræber vi os også på at tilbyde mindst én jagt kun for nyjægere, hvilket i 2015 kommer til at foregå på Gunderslevholm Gods på Sjælland. Til en sådan jagt vil du som nyjæger være i gode hænder hele dagen hvor du får muligheden for at lære meget om jagtens mange traditioner.

Vildtspisning

Et af vores populære arrangementer, som ikke er direkte jagtrelevant er vores vildtspisninger. Disse afholder vi typisk to til tre af om året, hvor to passionerede madentusiaster står for sammensætning og tilberedning af en lækker menu med dertilhørende øl menu også. Disse vildtspisninger afholdes på Ungarsk Vinstue i Odense C hvor vi har fået lov til at låne et lokale med plads til 20 personer. Vildtet vi har spist har været alt lige fra ræv til rensdyr. For at gøre vildtspisningerne billige og attraktive, bliver kødet ofte doneret af medlemmer eller andre nære kontakter, hvorfor der også befinder sig en velkendt historie bag det tilberedte vildt.

Vildtregulering

Syddansk Akademisk Jagtforening har sammen med jagtvæsenet på Ravnholt Gods og Lykkesholm slot ligeledes indgået en aftale ang. reguleringsjagt på godsernes omtrent 3000 hektar. Det betyder at du som medlem, bl.a. får muligheden for riffeljagt på ræv. Aftalen er yderst fleksibel hvilket indebærer at det er op til dig som medlem hvornår du vil på jagt, dog efter informering til de ansvarlige skytter på stedet.

Slyngeljagt

Vi har i 2014 skabt en god kontakt til Lykkesholm Slot på Midtfyn. På Lykkesholm Slot har medlemmer af SAJ muligheden for at deltage gratis på en slyngeljagt (fasanjagt, typisk i slut december) såfremt man har hjulpet til som klapper i alt 5 gange i løbet af sæsonens fasanjagter, afholdt af det på stedets professionelle jagtvæsen. Der plejer på disse jagter at være en rigtig hyggelig stemning i slottes utrolig flotte omgivelser.

Kutterjagt

SAJ inviterer hvert år sine medlemmer på mindst én kutterjagt. Denne vil typisk foregå i Lillebælt, med afgang fra Middelfart Gl. havn, eller i Langelandsbæltet med afgang fra Spodsbjerg Havn. Denne jagtform er meget social hvor der ombord på kutteren ofte stiftes nye jagtlige bekendtskaber. Kutterjagten foregår som en intens og opsøgende jagt på hovedsageligt dykænder som typisk er edderfugle og sortænder.

Riffelskydning

For at give nye såvel som gamle riffeljægere de bedste forudsætninger for skydning og jagt med riffel, bliver der i foreningen årligt afholdt en riffelpilot-dag. Her assisterer foreningens uddannede riffelinstruktør med kyndig vejledning i forskellige teknikker for at give et så præcist skudbillede som muligt. Derudover opfordres medlemmer også selvstændigt, til at arrangere ture til skydebanerne.

Flugtskydning

Vi har løbende udflugter til flugtskydningsbanen Strandager skydecenter, hvor man kan få kyndig vejledning af vores flygtskydningsinstruktører. Yderligere deltager vi hvert år til en fælles flugtskydningskonkurrence imellem De Studerendes Jagtforeninger i Danmark, se Pokalskydning med de Studerendes Jagtforeninger