SAJ's Storebæltsjolle

Regler og retningslinjer for brug af M/S Svanen

 

For at låne foreningens motorbåd er det et krav, at låner:

 1. Har deltaget i SAJs motorbådskursus. Ved særtilfælde kan der gives dispensation af bestyrelsen.
 2. Har orienteret sig grundigt om det område, som man skal sejle i. Herunder dybde, strømforhold, fartbegrænsninger øvrig skibstrafik osv.
 3. Er indforstået med, at brug af motorbåden er på eget ansvar, hvilket omfatter en selvrisiko på 5.000 kr, som træder i kraft i det øjeblik man står som låner af båden i bookingsystemet. Se forsikringspolice længere nede.
 4. Er indforstået med, at såfremt der findes gentagne brud på retningslinjer og vejledninger til brug af M/S Svanen kan bestyrelsen være nødsaget til at forbyde, det pågældende medlem, brug af båden.

Desuden anbefaler SAJ, at låner tager duelighedsbevis eller speedbådscertifikat. Disse kan erhverves online eller over en weekend. Det giver ekstra gode forudsætninger for at håndtere motorbåden på en forsvarlig måde.

Reservér

M/S Svanen

Reservér

Betaling, afhentning og aflevering

 • Motorbåden bookes for tre dage ad gangen ved at skrive sig op i bookingsystemet.
 • Ved lån af motorbåden betales et vedligeholdelsesgebyr på 150 kr., som senest på første lånedag overføres til SAJ’s konto på reg.: 2370: kontonr.: 4384512319 eller på MobilePay 36983.
 • Nøgler afhentes hos Rasmus Blaaholm
 • Båden afhentes ved Odin Havnepark, hos HK, på Lumbyvej 11, hvor den er placeret på en trailer på den aflåste parkeringsplads.
 • Ved afhentning tjekkes for, at der ikke er skader eller mangler (tjekliste findes på side), og hvis noget ikke er som det skal være, meldes det til Ron Hajrizaj på tlf. 2388 2009 inden båden tages i brug, således seneste bruger er ansvarlig for eventuelle fejl og mangler. Det forventes at man ligeledes er ærlig, sådan at man tager ansvar for eventuelle skader under sejladsen, og ikke venter med at melde skaderne til efter hjemkomsten.
 • Ved skade eller tab som følge af brug, dækker låneren førnævnte selvrisiko på 5000 kr., hvorfor det anbefales, at låneren har en ansvarsforsikring, som i de fleste tilfælde vil dække omkostningerne. Skader som vurderes at være som følge af slid, dækkes af foreningen. Dette kan være olieskift, kabinelys, slid på tov og anker etc.
 • Ved aflevering skal benzintanken altid være fyldt op. Dette gælder ligeledes reservetanken hvis man har måtte have brugt den.
 • Traileren skal altid påmonteres trailerlås samt hjullås når den står parkeret. Også selvom den står uden båd.

!! OBS !!
Bookingsystemet giver ind i mellem uventet fejl, og det synes at være uafhængigt af valget af browser.
Som det ser ud, kan booking dog ske uden problemer, hvis der bookes fra mobilsiden.

Regler for brug af fiskegrej

Der ligger tre sæt fiskestænger med hjul i M/S Svanen, som kan benyttes for et vedligeholdelsesgebyr på 50,- kr. (overføres sammen med vedligeholdelsesgebyr ved lån af M/S Svanen).
Følgende punkter skal overholdes, når fiskegrejet anvendes:

 • Behandl grejet som var det dit eget. Det er kvalitetsudstyr, men holder kun såfremt der bliver passet på det.
 • Overhold gældende fredninger og mindstemål (Fredninger og mindstemål) og husk fiskekort (Køb fisketegn)
 • Hvis forfang, blink el. lign. mistes eller noget går i stykker, meldes dette til ansvarlig for M/S Svanen (se Bestyrelsen) umiddelbart efter aflevering. Man bliver ikke opkrævet noget for mistet/ødelagt grej, men vi vil gerne sikre, at der så vidt muligt altid er tilstrækkeligt med grej til at gennemføre en god fisketur.
 • Efter brug skylles hjul og anvendte blink i ferskvand og grejet skilles ad og sorteres i opbevaringskassen.