Bestyrelsen i SAJ

Bestyrelsen i Syddansk Akademisk Jagtforening har 7 faste medlemmer og 3 suppleanter som vælges på foreningens årlige generalforsamling. Bestyrelsen afholder udenfor studieferierne 1 ordinært bestyrelsesmøde pr. måned. Disse møder er åbne for alle medlemmer, som frit kan møde op og høre om arbejdet og de forskellige overvejelser bestyrelsen har om foreningen. Evt. mad under bestyrelsesmøder er dog kun forbeholdt faste medlemmer og suppleanter. Hvis du ønsker at deltage i et møde, er du velkommen til at tage kontakt til et af bestyrelsesmedlemmerne eller skrive på formands-mailen for at høre nærmere om præcis tid og sted for afholdelse.

18-10-2014_meng

Formand
Anders Odaq Godbersen
Flugtskydningsinstruktør
Hovedansvarlig for nyjægere

michael1

Bestyrelsesmedlem
Michael Houlind Larsen
Hovedansvarlig for jagttegn

 

billede-06-10-2016-21-47-45

Bestyrelsesmedlem
Jesper Baumann

Næstformand
Rasmus Blaaholm Nielsen
Hovedansvarlig for sociale tiltag
samt nyhedsbrev

Kasserer
Mads Rasmussen

Suppleant
Kristian Foldager

Suppleant
Søren Vestergaard Larsen
PR- & Webmaster

Bestyrelsesmedlem
Thomas Rasmussen
Flugtskydningsinstruktør
Hovedansvarlig for havjagt

Bestyrelsesmedlem
Mathias Brügmann Jessen
Hovedansvarlig for landjagt

 

Suppleant
Ron Hajrizaj
Hovedansvarlig for motorbåd