SAJ's Jagtpramme

SAJ har fire jagtpramme, som kan lånes gratis af vores medlemmer. På denne side finder du vores regler for brug af disse pramme. Odense fjord er et glimrende sted til at gå på havjagt efter ænder og gæs. Det er en billig måde og tilgængelig måde at starte op som nyjæger, hvis man ikke har adgang til jagt i forvejen.  Til nybegyndere afholder vi typisk et introduktionskursus pr. jagtsæson, som fortæller omkring teknikker til denne spændende og udfordrende jagtform.

SAJ's fire pramme er to Føns Skaller og to Jafier, hvoraf tre ligger på en trailer i Blommenslyst.

Til alle prammene er der redningsveste, lokkeænder, ankre osv., så det mest nødvendige udstyr, som den enkelte skal medbringe er haglgevær, waders og hvid anorak (en malerdragt kan være en fin start).

Reservér Jagtramme

Reservér

Regler for brug af pramme

For at kunne låne SAJ's jagtpramme skal man være gyldigt medlem af Syddansk Akademisk Jagtforening, samt have deltaget i et introduktionskursus til jagtformen afholdt af foreningen. Alternativt kan man få en 'mesterlærertur' af et af foreningens medlemmer, hvorved man også får lov at bruge prammene. Efterspørg dette i facebookgruppen for medlemmer, hvis det har interesse.

•  Efter reservation af pramme (se link ovenfor), kontaktes Ron Hajrizaj (tlf. 23882009) eller Rasmus Blaaholm Nielsen (tlf. 25670920) og tidspunkt for afhentning af nøgler aftales. Her oplyses også den præcise opbevaringsadresse.

• Behandl alt udstyret som var det dit eget. Dvs. pas godt på det, og sørg for, at det er i god stand til næste bruger. Det indebærer, at prammene tømmes for vand og rengøres efter brug. Ydermere pakkes udstyr og lokkeænder fint og ordentligt ned, og alt tov kvejles pænt op. Findes prammene ikke i acceptabel stand eller mangler noget, meldes dette til Ron eller Rasmus. Specifikt for jafierne er det vigtigt, at man matcher den rigtige åre med det åretoldebeslag, som har bund (se billede).

• Hvis der kommer skader på pramme eller trailer, meldes det til Ron eller Rasmus. I tilfælde af, at skaden ikke er forårsaget af normal brug eller slid, hæfter brugeren for skaden. En normal ansvarsforsikring vil typisk dække, så vi anbefaler at du har en.

• Al relevant gældende lovgivning skal overholdes ved brug af prammene. Man skal selvfølgelig orientere sig i jagttider, men fredningszoner og by/sommerhuszoner bør også studeres. Danmarks Jægerforbund har samlet yderligere information på deres hjemmeside.

• Brugeren af SAJ's pramme er ansvarlige for deres egen sikkerhed. Fatale ulykker ifm. havjagt forekommer. Vi anbefaler, at man aldrig tager ud alene, og at man altid bæres redningsvest, når der sejles. Yderligere råd om sikkerhed ved havjagt kan læses på DJ's hjemmeside.

• Ved brug af trailer, er det meget vigtigt, at alt på traileren kontrolleres for fastspænding både før man kører med dem, efter man har kørt et lille stykke. Årer, sæder og redningsveste bliver i den enkelte pram, men lokkeænder og ankre samles i den nederste pram på traileren, så tyngdepunktet ikke er for højt. Lys på traileren tjekkes både før og efter anvendelse. Lokkeænderne skal ikke puttes i trailerens metalbokse, da dette slider for meget på lokkerne. Det er oftest ikke nødvendigt at anvende metalboksene.

 

Tips og tricks

• På Danmarks Jægerforbunds hjemmeside finder du nogle virkelig fine videoer om strand- og havjagt generelt samt sikkerheden omkring jagtformen.

• Waders er nødvendige, køb et billigt par da de vil gå i stykker! Evt. i Harald Nyborg.

• Et billigt hvidt malersæt er også en god ide, hvis man ikke har en hvid anorak at tage på ud over dine vaders.

• Smid først ankeret op imod vinden, så har du lettere ved at lægge dig fast.

• Ænderne vil altid lande op imod vinden, husk dette! Smid altid lokkeænderne modsat din skudskulder.

• Læg lokkeænderne i et V- hvor du ligesom laver en "landingsbane" til ænderne. Prammene ligger for enden af V'et.

• Hav evt. en vandtæt beholder med til dine patroner, da rust næsten er uundgåeligt uden.

• Hvis man gerne vil have et pænt gevær er det virkelig nødvendigt at rense det efter en tur på havet, alternativt så køb en billig halvautomatisk hvis du bliver fanget af jagtformen.