OG SÅDAN BLEV SAJ FØDT...

En lang historie kort

Historie

Det hele startede i 2012, da vi ville se hvor stor tilslutningen til en jagtforening på Syddansk Universitet var, så derfor oprettede vi en Facebook-gruppe. Ret hurtigt kunne vi se at der var en del der bakkede op om vores initiativ, så derfor begyndte vi at arbejde mere seriøst med projektet. Vi ønskede at lave en forening der var mere en blot en Facebook-gruppe da dette virkede for uambitiøst. Derfor valgte vi at tage kontakt til Danmarks Jægerforbund og Syddansk Universitet. Dette for at vi kan lægge os ind under Danmarks Jægerforbund som forening. Samtidig ønskede vi at være en studenterforening da vores muligheder for, at hverve nye medlemmer og søge midler vil være væsentligt forøget. Vi er begge steder blevet modtaget med åbne arme. Sidenhen har vi også haft flere artikler i JÆGER.

 

Vi er nu en oprettet jagtforening under Danmarks Jægerforbund med ca 90 betalende medlemmer, rabataftaler med jagtbutikker, fællesjagt og 4 jagtpramme.

 

Vision 

Vi har fra starten af arbejdet med en samling visioner som til altid skal gælde for foreningen. Disse står også indskrevet i vores vedtægter og lyder således: (§ 3 stk. 2)

 

Foreningens mission er:

Nr. 1 At gøre det muligt for unge jægere at gå på jagt.

Nr. 2 At udbrede forståelse og indsigt blandt unge for jagten.

Nr. 3 At hjælpe unge som kunne tænke sig, at vide mere om jagt generelt, eller ønsker selv at erhverve jagttegn.

Nr. 4 At danne et socialt sammenhold for unge med interesse for jagten.

Foreningens formål er endvidere at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme deres interesser i tilslutning til Danmarks Jægerforbunds formål, som dette er angivet i vedtægterne for Danmarks Jægerforbund, § 2.